Pornire- oprire automata a mașinilor virtuale pe un host ESXi

O funcție utilă este aceea de pornire sau oprire a mașinilor virtuale importante automat la un eventual restart al serverului de ESXi,  Pentru a putea face acest lucru se accesează meniul configuration și în partea de software selectează virtual machine startup shutdown

1

Continue reading

configurarea interfeței web – Xenapp

Accesul web poate fi configurat din doua locuri  Xenapp Server Role Manager, și din consola Citrix AppCenter

Eu am ales acum varianta cu Xenapp Server Role Manager

1

Continue reading

Publicarea unei aplicații prin Xenapp

Operațiunea de publicare a unei aplicații în Xenapp este relativ simplă. Am să prezint publicarea unei aplicații simple.

Pentru a începe procesul de publicare deschid consola citrix appcenter și navighez în interiorul fermei Xenapp la applications Continue reading

crearea unui profil de host

Această facilitate e utilă în medii mai mari pentru a avea aceleași configurații pe toate servere ESXi dintr-un mediu  vmware.

Se selectează serverul de referință se dă clic pe el se selectează host profile- >create profile from host Continue reading

Activarea DRS

Aș începe  cu o scurtă descriere a ce face DRS -ul (Distributed Resource Scheduler)

Acesta optimizează utilizarea serverelor ESXi dintr-un cluster vmware prin:

– prin distribuirea în mod uniform a mașinilor virtuale pe servere pentru a avea utiliza în mod egal hardware-ul

– optimizarea consumului de energie pe serverele din cluster prin tehnologia Distributed Power Management (DPM) în perioadele cu încarcare mică cum ar fi seara și în weekend, prin consolidarea mașinilor virtuale  pornite pe mai puține servere ESXi, pe restul oprindu-le. Continue reading

Crearea unui port vmkernel

Pentru a putea benificia de facilitățile vmware de vmotion,fault tolerance, trebuie creat un port pe switch-ul virtual pentru a prelua acest trafic.

Se selectionează switchul virtual pe care se dorește crearea portului de vmkernel din configuration -:networking  și se apasă pe proprietăți

Continue reading

Conversie pachete app-v de la 4.6 la 5.0 + testare

Salut

 

Un mic articol de “how to” convertire pachete app-v 4.6 sp1 sau sp2 la 5.0.

Cerintele cu privire la masina client :

-app-v 5 sequencer trebuie sa fie instalat

-powershell 3.0 instalat

-drepturi de administrare

 

Deschidem Windows Powershell x86 cu drepturi de administrare

image001

 

Introducem urmatoarea comanda pentru a vizualiza lista completa de comenzi powershell pentru app-v5

Get-Module -ListAvailable

image002

 

 

Importam modulul :

Import-Module AppVPkgConverter

Alegem “y”

image003

 

 

Listam comenzile posibile pentru convertire:

Get-Command

-Module AppVPkgConverter

 

image004

Copiam pachetele pe care vrem sa le convertim intr-o singura locatie

In exemplu am folosit calea “c:\packages” pentru 2 pachete test Access2003 si Excel2003

image005

 

 

 

Executam urmatoarea comanda pentru a verifica pachetele inainte de conversie

“Test-AppvLegacyPackage  c:\packages\*”

Nota: Calea variaza in functie de alegerea facuta de voi :))

image006

 

 

 

Nota: Prin procesul de conversie nu se for procesa scripturile prezente in pachet! Acestea trebuie refacute:(

image007

Se foloseste urmatoarea linie pentru convertirea pachetelor

“Convert-From-AppvLegacyPackage” path for the packages

Se alege un “Destination Path”

image008

 

Procesul de conversie incepe

image009

image010

 

Conversie finalizata

image011

 

Noile pachete sunt gata, se pot adauga in interfata de management Silverlight App-V 5

image012

 

 

 

BONUS SCRIPTS:

Testarea\Convertirea tuturor pachetelor cu exceptia celor cu “warnings”

$Source = “Y:\Packages”

$Dest = “Y:\Packages.v5”

Get-ChildItem -Path $Source | Test-LegacyAppvPackage | Where-Object {$_.Errors.Count -eq 0 } | ConvertFrom-LegacyAppvPackage -Target $Dest

 

Testarea si convertirea tuturor pachetelor si mutarea lor in foldere:

## Convert a folder of legacy App-V packages to v5 format

# Source and destination folders

$Source = “Y:\Packages”

$Dest = “Y:\Packages.v5”

# Test legacy packages and convert those without errors to the new format

Get-ChildItem -Path $Source | Test-LegacyAppvPackage | Where-Object {$_.Errors.Count -eq 0 } | ConvertFrom-LegacyAppvPackage -Target $Dest

# Move packages and related files to a sub-folder per-package

$Packages = Get-ChildItem -Path $Dest -Filter “*.appv*”

foreach ($Package in $Packages) {

    $Name = $Package.Name.substring(0,($Package.Name.length – 5))

    $PackageItems = Get-ChildItem -Path $Dest -Filter “$Name*”

    New-Item -Path $Dest\$Name -Type Directory

    For ($n=0; $n -le $PackageItems.Count -1; $n++) { Move-Item $PackageItems[$n].FullName $Dest\$Name }

}

 

 

 

Crearea unui cluster cu High Availability

Am să creez un cluster de High Availability. Pentru a creea un cluster  într-un mediu vmware este nevoie de un vcenter.

Pe fiecare host ce urmează să fie parte din acest cluster pe partea de networking trebuie creat un port VMKernel ( acest aspect va fi tratat într-un alt articol)

Odată autentificat pe vcenter se alege datacenterul pe care se va face clusterul cu HA. se dă click dreapta  pe el se selectează opțiunea “new cluster” Continue reading

importul certificatului de vcenter pentru a interacționa cu Xendesktop

În situațiile în care avem medii hibrid Xendesktop +Vmware nu exista o relație de trust intre cele două platforme. Ca să rezolvăm problema aceasta trebuie ca certificatul serverului de vcenter să fie importat pe serverul de Xendestop Controller.

Pașii ar fi următorii:

1. Se verifică dacă există înregistrare DNS a vCenter, dacă nu se crează una. În cazul în care acest lucru nu este posibil se crează in fișierul de hosts înregistrări cu adresa serverului de vcenter – pe serverele de Xendesktop controller și cele de PVS. Continue reading

Conectare ISCSI la ESXi

O să prezint cum se face conectarea unui storage ISCSI la un server ESXi, partea de configurare pe storage nu o voi aborda în acest articol pentru că este specifică fiecărui producător în parte.

Mă voi conecta la hostul vmware sau vcenterul infrastructurii după caz, acesta este primul pas. Continue reading